Πώς παράγεται το πέλλετ;

Μια από τις πιο εξελιγμένες μορφές καυσίμου με βάση την οικολογία και την οικονομία είναι το πέλλετ (pellet). Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται στην παραγωγή πέλλετ ή αλλιώς συσσωματώματα ξύλου προέρχεται από την ίδια τη φύση, από το ίδιο το ξύλο. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, έχει υψηλή θερμική απόδοση και είναι πάνω από 60% πιο οικονομικό από το πετρέλαιο.

Παραγωγική διαδικασία
Η διαδικασία παραγωγής των πέλλετ ξύλου περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:
1) την περισυλλογή και προσωρινή αποθήκευση των πρώτων υλών σε καθαρό και στεγνό χώρο
2) τον τεμαχισμό της πρώτης ύλης – ξύλου – με ειδικό σπαστήρα με τον οποίο μειώνουμε τον όγκο της για τη διαδικασία της ξήρανσης
3) την ξήρανση της πρώτης ύλης σε ειδικό ξηραντήρα με συγκεκριμένες προδιαγραφές όπου μειώνεται το επίπεδο της υγρασίας στα ποσοστά που απαιτούνται για το επόμενο στάδιο
4) την άλεση της σε ειδικό σφραγισμένο μηχάνημα κατά την οποία διαδικασία η πρώτη ύλη μετατρέπεται σε αρκετά ψιλό τύπο πριονιδιού
5) τη συμπίεση του παραγώμενου πριονιδιού σε ειδικές πρέσες όπου εξασφαλίζουν ομοιομορφία στο σχήμα και τη δομή κάθε ξεχωριστής μονάδας πέλλετ
6) τη συσκευασία του τελικού προϊόντος (pellet) σε σακούλες σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές πώλησης της κάθε επιχείρησης
7) την αποθήκευση των συσκευασιών σε καθαρό και ασφαλές χώρο εύκολα προσβάσιμο από μηχανήματα μεταφοράς και διαφόρων άλλων τύπων οχημάτων.

Καθόλη τη διάρκεια της επεξεργασίας και παραγωγής του εναλλακτικού καυσίμου από φυσικό ξύλο, οι υπεύθυνοι μηχανολόγοι και τεχνικοί κάθε επιχείρησης πρέπει να παρακολουθούν λεπτομερώς κάθε διεργασία εξασφαλίζοντας πάντα τις ιδανικές συνθήκες της παραγωγική διαδικασίας για την παραγωγή σταθερής, υψηλής ποιότητας προϊόντων.