ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Βιομηχανική Περιοχή Ιωαννίνων

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

26510 57344

E-MAIL

info@pindospellet.gr